Menu Zamknij

Formularz Mszy Świętej


22 maja

Św. Rita z Cascia, zakonnica

ANTYFONA NA WEJŚCIE (Ga 6, 14)

Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, * jak tylko z krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa, * dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Alleluja

KOLEKTA

Módlmy się. Ojcze Niebieski, Ty dałeś  świętej Ricie udział w męce Chrystusa, + udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, * abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. + Który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, * Bóg przez wszystkie wieki wieków

MODLITWA NAD DARAMI

Boże, za wstawiennictwem świętej Rity przebij nasze serca cierniem zbawiennego żalu, + abyśmy uwolnieni za Twoją łaską od wszystkich grzechów, * mogli z czystym sercem służyć Tobie. + Przez Chrystusa, Pana naszego

ANTYFONA NA KOMUNIĘ (J 15, 5)

Kto trwa we mnie, a Ja w nim, * ten przynosi owoc obfity. Alleluja

MODLITWA PO KOMUNII

Módlmy się. Umocnieni Chlebem Eucharystycznym, prosimy Cię Boże, + abyśmy za przykładem świętej Rity nosili w sobie znaki Twojej miłości i Twojej męki * i cieszyli się trwałym pokojem. + Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA O ŚW. RICIE Z CASCIA

K. Pan z wami

W. I z duchem Twoim

K. W górę serca

W. Wznosimy je do Pana

K. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu

W. Godne to i sprawiedliwe

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący wieczny Boże. Dzięki Twojej łasce święta Rita umiłowała Ciebie, a w Tobie i przez Ciebie wszystkich ludzi. Jej siłą życiową była miłość i nią się kierowała w różnych stanach swojego życia, nieustannie rozważając mękę Twojego Syna. Gdy stała się przykładem pokuty i poświęcenia, doświadczyła wymagań miłości, która przez krzyż prowadzi ludzi do prawdziwego wesela i do światła zmartwychwstania. Dlatego z aniołami i archaniołami oraz ze wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając.

Święty, Święty, Święty…

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

Bóg Ojciec, który was zgromadził w dniu świętej Rity, patronki spraw trudnych i beznadziejnych, niech was otoczy swoją opieką * i zachowa was w pokoju.

W. Amen.

Jezus Chrystus, który ukazał w świętej Ricie moc swojej łaski * niech was uczyni wiernymi świadkami Ewangelii.

W. Amen.

Duch Święty, który prowadził świętą Ritę do niebieskiej ojczyzny, * niech was obdarzy swoimi darami.

W. Amen.

lub

Boże, nasz Ojcze, niech upragnione błogosławieństwo umocni Twoich wiernych, + aby nigdy nie sprzeciwiali się Twojej woli * i składali Ci dziękczynienie za Twoje dobrodziejstwa. Przez Chrystusa, Pana naszego.

lub

Boże, nasz Ojcze, niech lud chrześcijański z radością oddaje cześć Świętej Ricie, która jest członkiem Mistycznego Ciała Twojego Syna, * spraw, aby mógł razem z nią radować się z Twojej chwały w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.

lub

Panie, nasz Boże, Ty dajesz swojemu ludowi Świętą Ritę jako orędowniczkę + za jej wstawiennictwem zwracaj nieustannie nasze serca ku Tobie, * kieruj nami i nie wypuszczaj nas ze swojej opieki. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, + i Duch Święty.
W. Amen.