Menu Zamknij

Zamów Mszę Świętą

Istnieje możliwość zamówienia Mszy Świętej zbiorowej (kilka intencji podczas jednej Mszy). Msza Święta sprawowana jest 22. dnia miesiąca o godzinie 17:00 (data może ulec zmianie) w podanych przez wiernych intencjach.

O szczegóły proszę pytać wysyłając zapytanie na adres e-mail  swietarita2205@gmail.com . W tytule proszę napisać: Msza Święta. Można też zadzwonić pod numer telefonu +48 517 933 687

 

Ks. Artur Tomczak, ul. Prądzyńskiego 2; 58-105 Świdnica (administrator danych), przetwarza Państwa dane osobowe w celach korespondencyjnych i udzielenia informacji, na podstawie Państwa dobrowolnej zgody tj. art. 6.1a Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – RODO – przez okres obsługi korespondencji. Państwa dane nie będą udostępniane odbiorcom. Przysługuje Państwu żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia Państwa danych. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich. Kontakt do Administratora: a_tomczak29@wp.pl