Menu Zamknij

Skrzynka intencji modlitewnych

Powierz intencję, która zostanie odczytana w parafii pw. NMP Królowej Polski w Świdnicy, ul. Prądzyńskiego 2, 58-105 Świdnica na nabożeństwie 22. dnia miesiąca.

Intencje do Św. Rity można wysyłać na adres: swietarita2205@gmail.com . W tytule proszę napisać: Intencja do Świętej Rity

lub skorzystać z formularza poniżej:

Ks. Artur Tomczak, ul. Prądzyńskiego 2; 58-105 Świdnica (administrator danych), przetwarza Państwa dane osobowe w celach korespondencyjnych i udzielenia informacji, na podstawie Państwa dobrowolnej zgody tj. art. 6.1a Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – RODO – przez okres obsługi korespondencji. Państwa dane nie będą udostępniane odbiorcom. Przysługuje Państwu żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia Państwa danych. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich. Kontakt do Administratora: a_tomczak29@wp.pl