Menu Zamknij

Grupa modlitewna

Grupa modlitewna św. Rity to grupa, która gromadzi ludzi modlących się w różnych intencjach podawanych przez innych ludzi. Jest ona wielkim wsparciem i zapleczem modlitewnym. Istnieje możliwość zapisania się do takiej grypy wypełniając formularz poniżej. Można także podać intencje, w której dana wspólnota ma się modlić.

Wypełniając formularz będziesz otrzymywać na adres e-mail intencje modlitewne lub na numer telefonu podany w zgłoszeniu.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie modlitewne.

Ks. Artur Tomczak, ul. Prądzyńskiego 2; 58-105 Świdnica (administrator danych), przetwarza Państwa dane osobowe w celach korespondencyjnych i udzielenia informacji, na podstawie Państwa dobrowolnej zgody tj. art. 6.1a Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – RODO – przez okres obsługi korespondencji. Państwa dane nie będą udostępniane odbiorcom. Przysługuje Państwu żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia Państwa danych. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich. Kontakt do Administratora: a_tomczak29@wp.pl